МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Людмила Кірішко, методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Тетяна Бражнікова, методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».Поради для вчителів, асистентів учителів, корекційних педагогів,
які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами
в умовах закладів загальної середньої освіти 
1. Вчитель інклюзивного навчання, асистент вчителя повинен знати причини відставання дітей з особливими освітніми потребами, усвідомлювати необхідність у процесі формування знань і вмінь, опиратися на менш ушкоджені або збережені ланки їхньої особистості, вміти одночасно і допомагати, і вимагати, бути лагідним і рішучим, фіксувати увагу не на промахах і помилках, а на досягненнях, проявляти оптимізм і підтримувати віру у можливості дитини.
2. Педагог повинен підходити до учня з позиції позитивного ставлення, щоб дитина навчилася сприймати свою ваду як одну із своїх якостей, що виокремлює її з-посеред інших, і не більше того.
3. Сприяти просуванню психічного розвитку дитини через їхню особистісну діяльність та співпрацю із дорослими.
4. Навчання має носити практичну спрямованість через доступну дитині діяльність (предметну, ігрову, комунікативну, трудову), що дозволяє забезпечити можливість використання та закріплення навичок, що роблять їх власним досвідом дитини, формують в неї вміння адаптуватися до соціального середовища.
5. Види допомоги, які надаються кожній дитині повинні носити індивідуальний характер.
6. Педагог повинен підходити до учня з позиції позитивного ставлення, щоб дитина навчилася сприймати свою ваду як одну із своїх якостей, що виокремлює її з-посеред інших, і не більше того.
7. Педагогові варто частіше зустрічатися із батьками дитини, інформуючи їх, як про успіхи, так і про труднощі.
8. Сприяти соціальному розвитку дітей застосовуючи такі стратегії роботи:
- дотримання усталеного розпорядку дня, постійного плану дій;
- сприяння залучанню дітей до груп;
- зосередження уваги на зусилля, а не на результат;
- навчання дітей співчувати і допомагати іншим;
- використання позитивного підкріплення;
-навчання дітей відповідальності.
9. Для успішного залучення дітей із особливими освітніми потребами необхідне позитивне ставлення до цього процесу педагогічного колективу, ефективна взаємодія вчителів з іншими фахівцями і відповідними організаціями з дотриманням таких принципів:
- відверто обговорюйте відмінності дітей;
- плануйте заняття так, щоб була можливість проводити оцінювання та індивідуалізоване навчання кожного учня;
- надавайте дітям змогу діяти самостійно;
- заохочуйте колективні види діяльності, щоб сприяти соціальному розвитку усіх дітей;
- створіть у дитячому колективі атмосферу доброзичливості, справедливості й терпимості;
- надавайте індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлюйте дітей з особливими потребами від основної групи дітей;
- намагайтеся наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини;
- співпрацюйте з логопедом, психологом, лікарями в одній команді.
10. Вчитель має використовувати сучасні ефективні педагогічна підходи: зокрема: збирати щонайбільше відомостей про дітей, створювати можливості для практичного навчання, враховувати сильні риси і потреби кожного, спостерігати, оцінювати і планувати навчання дитини, працювати спільно із іншими членами колективу.


Людмила Кірішко, методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Тетяна Бражнікова, методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Методичні рекомендації з вивчення педагогічного досвіду щодо організації та впровадження інклюзивної освіти  
1. Вивчити наявну літературу з проблеми впровадження інклюзивного навчання. Уточнити питання, які можуть виникнути під час формування досвіду роботи вчителя з дітьми з особливими освітніми потребами.
2. Зібрати відомості про носія досвіду, провести цикл бесід з його колегами, учнями, батьками.
3. Відвідати систему уроків учителя (бажано двічі, орієнтовно в грудні і в травні). З'ясувати суть досвіду, науково-методичну основу його роботи, методику конструювання й проведення диференційованих уроків.
4. З'ясувати, який вплив має вчитель на учнів, в тому числі з особливими освітніми потребами, як учні ставляться до вчителя і до предмета, який він викладає.
5. Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів, в тому числі з особливими освітніми потребами, вивчити, як вони володіють елементами наукової організації праці.
6. Провести аналіз рівня вихованості учнів.
7. Проаналізувати спільно з учителем досвід його роботи:
       - основні педагогічні завдання, які він вирішує;
- наукову обґрунтованість досвіду, рівень його новизни та актуальності;
       - можливість застосування досвіду в інших умовах.
8. Допомогти вчителю систематизувати матеріали з досвіду роботи: матеріали планування роботи, тестування учнів, методичні розробки уроків, позакласних заходів, зразки дидактичного матеріалу тощо. Запропонувати зібрати кращі зразки робіт учнів: зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт, учнівські твори, реферати тощо.
9. Підготувати науково-методичний аналіз досвіду роботи вчителя, обговорити висновки та пропозиції на засіданні педагогічної (методичної) ради школи. Вирішити питання про доцільність узагальнення досвіду роботи вчителя з визначеної проблеми.
10. Визначити форми узагальнення та впровадження досвіду роботи, можливість його використання на рівні загальноосвітнього навчального закладу, району, області.


Людмила Кірішко, методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Тетяна Бражнікова, методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Рекомендації щодо здійснення науково-методичного супроводу організації освітнього процесу в закладах освіти Петрівського району

Комунальній установі «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради:
1. З метою виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 р. №1313 "Деякі питання організації  та впровадження супервізії" забезпечити реалізацію програми підготовки супервізорів.
2. Коригувати процес професійного розвитку педагогічних працівників, стратегії та організації методичної роботи, науково-методичної підтримки вчителів, які працюють з учнями з особливо освітніми потребами. 
3. Формувати тематику за запитом фахівців-педагогів та залучати сертифікованих тренерів-супервізорів для проведення тренінгів, індивідуальних консультацій для якісного впровадження інклюзії у закладах загальної середньої освіти.
4. Здійснювати індивідуальний супровід педагогічних працівників, що спрямований на розвиток їх професійної компетентності та спонукає до процесу саморозвитку.
5. Провести Асистентський тиждень, протягом якого всі асистенти вчителів провели б відкриті позакласні виховні заходи в своїх класах із широким залученням до освітнього процесу  учнів з особливими освітніми потребами.
6. Сприяти налагодженню партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу інклюзивного навчання.
7. Опрацювати методичні рекомендації організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти за такими джерелами: 
http://inkluz-koippo.edukit.kr.ua/naukovo-metodichne_zabezpechennya/vihovna_robota_gpd/.
8. З метою створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості специфіки інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки дітей з особливими освітніми потребами, підтримки та методичного супроводу професійного розвитку вчителів презентувати досвід роботи педагогічних колективів Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філія Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів, Новостародубської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії  Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів, Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів, комунального закладу "Петрівське навчально-виховне об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" з проблеми «Компоненти успішної реалізації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та компетентнісний підхід до соціалізації учнів з особливими освітніми потребами».

Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1. Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800) забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
за програмами  підвищення кваліфікації 
-  у напрямі розвитку професійної компетентності асистентів вчителів (розробники Червонець І.В., Молчанова О.М.);
-    у напрямі розвитку професійної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (розробники Червонець І.В., Молчанова О.М.);
на дистанційних семінарах, тренінгах
-   педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, з проблеми «Організація навчання, виховання та розвитку дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.);
-  педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з проблеми «Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Червонець І.В.);
-  педагогічних працівників закладів освіти з проблеми «Основи інклюзивного навчання»  (Бражнікова Т.О.).
2. Передбачити стажування педагогічних працівників у закладах освіти, установах, організаціях відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
3. Створити сторінку на сайті закладу освіти з метою відстеження результатів виконання плану підвищення кваліфікації у поточному році.
4. Забезпечувати постійне поповнення документації інклюзивного класу, документації асистента вчителя засобами сучасних «хмарних технологій»,  що надають можливість одночасно працювати з документами вчителям-предметникам, класному керівнику, психологу.
5. Проводити роз’яснювальну діяльність з батьками щодо необхідності глибокої індивідуальної роботи з дітьми, справжньої педагогічної уваги і педагогічної допомоги на користь дитині для її майбутнього.
6. Презентувати у роботі з батьками переваги освітнього процесу в інклюзивних класах закладу освіти, в дисемінації досвіду, під час звіту за підсумками роботи школи, в розробці стратегії та перспективного плану розвитку школи.
7. Сприяти навчанню вчителів на вебінарах всеукраїнського освітнього порталу «На урок», онлайн-курсах на освітній платформі «EdEra» за програмою «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», «Участь батьків в організації інклюзивного навчання».


Немає коментарів:

Дописати коментар